Voor uw exclusieve dranken

Disclaimer

Algemeen

Drankbaron.be, verleent u hierbij toegang tot Drankbaron.be en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Drankbaron.be behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid


Drankbaron.be spant zich in om de inhoud van Drankbaron.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Drankbaron.be geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Drankbaron.be.
Drankbaron.be streeft naar een zo laag mogelijke prijs over de gehele breedte van ons assortiment.
Wij geven echter geen laagste prijsgarantie af, het kan immers voorkomen dat sommige artikelen bij onze concullega's goedkoper worden aangeboden d.m.v. afprijzingen.
Drankbaron.be streeft het gehele jaar naar een algeheel laag prijsniveau en zullen bij acties van onze concullega's, het prijspeil van ons assortiment niet (direct) aanpassen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Drankbaron.be
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Drankbaron.be,
behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.